Ulf Brandtman

Alltsedan barnsben har jag sökt tillvarata träets olika möjligheter. Som tidigare verksam slöjdlärare, gavs möjlighet att förmedla mina erfarenheter av denna, sedan urminnes tider nyttjade råvara.

Idéerna bearbetas i mitt skissarbete som leder fram till val av träslag (i huvudsak svenska) . Träets textur (ådring) använder jag medvetet “estetiskt” i samklang med linjespel , bearbetningsteknik och färgsättning. Att skapa, är för mej en ständig utmaning och ett medel för att leva livet fullt ut !

Ulf Brandtman/ träkreatör

 

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar