Ulf Brandtman

Nu har Ulf Brandtman hängt sin fina utställning på Tyringe bibliotek. Välkomna!

Alltsedan barnsben har jag sökt tillvarata träets olika möjligheter. Som tidigare verksam slöjdlärare, gavs möjlighet att förmedla mina erfarenheter av denna, sedan urminnes tider nyttjade råvara.

Idéerna bearbetas i mitt skissarbete som leder fram till val av träslag (i huvudsak svenska) . Träets textur (ådring) använder jag medvetet ”estetiskt” i samklang med linjespel , bearbetningsteknik och färgsättning. Att skapa, är för mej en ständig utmaning och ett medel för att leva livet fullt ut !

Ulf Brandtman/ träkreatör

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar