Kullaro

Jenni och Andreas Kullaro har sin verksamhet i Lönsboda. Med passion, envishet och diabas som grund skapar de kontrastrika, tidlösa former och föremål där vart och ett har sitt eget uttryck. Oftast kombineras de med andra material, som förhöjer och förskönar på oväntat sätt.

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar