Alexius Huber

"Uppfinnare": Kvadrater, diagonaler, vikningar är grundformer som får rörelser och gensvar i betraktarens upplevelse. Det övertänkt valda materialet, som har behandlats med på egen hand skapade tekniska metoder, fungerar både som måleri och skulptur. Det vita, det blänkande, det genomskinliga, det matta, det skuggbetäckta artikuleras till ett måleri som man inte har sett maken till. Var gränsen går mellan måleri och skulptur kan ingen säga inför ett verk av Huber. Formerna upphör att ha materiell tyngd. Ristningarna skapar OP- Konstens moaréeffekter, vattringar som rör sig i synfältet.

Teddy Brunius (1989), Fil dr, professor emeritus i konsthistoria vid Köpenhamns universitet.

Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet