2020 års vinster i medlemslotteriet

Akvarell av Magnus Åkesson, en av 2020 års vinster.

Den planerade vinstutställningen i februari är framflyttad till juni eftersom biblioteket är stängt. Dragning i 2020 års medlemslotteri planeras till i början av juni. Vinnarna meddelas via mail och brev.

VINSTLISTA

Vinnarna publiceras här efter dragningen.