2020 års vinster i medlemslotteriet

Akvarell av Magnus Åkesson, en av 2020 års vinster.

Förra årets vinster i medlemslotteriet kommer att visas i bibliotekets fönster mot perrongen. Besökarna står på perrongen och tittar på vinsterna.

Vinnarna meddelas via mail och brev.

VINSTLISTA

Vinnarna publiceras här efter dragningen.