Tidigare aktiviteter

»
17/3 2021 Årsmöte

Årsmöte

Vid styrelsens möte den 2021-02-09 beslöts att flytta fram årsmötet. Styrelsens förhoppning är att det går att genomföra ett årsmöte i slutet av maj/början av juni och återkommer med en kallelse.