Fika med konstnärerna den 30 juni

Annica Mannerhagen Swetlicic

Nio medlemmar i Tyringe Konstförening tog möjligheten att medverka i årets sommarutställning. De bjöd in till Fika med konstnärerna och utställningshallen fylldes av intresserade besökare, utställare och styrelsen. Efter att Monica Knös hade hälsat välkommen presenterade varje utställare sig.

Många studerade och provade Lena Bengtssons silversmycke, andra förundrades över Birgitta Erikssons miniatyrer och alla studerade tavlorna i olika tekniker och uttryck.

Utställare är: Jane Esbjörnsson, Margareta B Hamolaila, Lena Bengtsson, Susanne Nilsson, Birgitta Eriksson, Annica Mannerhagen Swetlicic, Alda Kristjansdottir, Kerstin Ahlquist och Agneta Jonsson.

Utställningen pågår till den 14 juli.