Nyheter

Glad sommar

24 jun 2022

Vi önskar alla våra medlemmar en skön sommar!

Rapport från styrelsemöte 22-06-08

9 jun 2022

Hela styrelsen samlades för terminens sista styrelsemöte.

Sven-Ingvar Johansson, Osby, har tackat ja till att ställa ut under oktober. Höstens utställare blir:
september - Susanne Jardeback Olesen
oktober - Sven-Ingvar Johansson
november - Vonna Y Svantesson

Britt redovisade en fin plan för styrelsens studieresa den 14 juni. Besöksmål och tider framgick klart och tydligt.

Medlemsresan den 1 okt diskuterades återigen och nu föll alla pusselbitar på plats. Pirjo slutför arbetet och inbjudan ska vara färdig till höstens infoblad. Infobladet planeras att skickas ut så fort som möjligt efter styrelsemötet den 10 aug.

Medlemmar i Tyringe Konstförening har en förmån på Wanås Konst, gå 2 betala för 1. Endast en av besökarna behöver vara medlem i föreningen.

Monica tackade styrelsemedlemmarna för terminens arbete och alla såg fram emot styrelsens studieresa kommande vecka.

Medlemsförmån hos Wanås Konst

2 jun 2022

Besök Wanås Konst! Medlemmar i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har en förmån på Wanås Konst. Gå 2 betala för en. Är du medlem i Tyringe Konstförening är du också medlem i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar.

Fika med konstnärerna den 30 juni

1 jun 2022

Nio medlemmar i Tyringe Konstförening tog möjligheten att medverka i årets sommarutställning. De bjöd in till Fika med konstnärerna och utställningshallen fylldes av intresserade besökare, utställare och styrelsen. Efter att Monica Knös hade hälsat välkommen presenterade varje utställare sig.

Många studerade och provade Lena Bengtssons silversmycke, andra förundrades över Birgitta Erikssons miniatyrer och alla studerade tavlorna i olika tekniker och uttryck.

Rapport från styrelsemöte 22-05-11

12 maj 2022

Flera viktiga och intressanta punkter fanns på mötets dagordning.

På sommarutställningen kommer Agneta Jonsson, Kerstin Ahlqvist, Jane Esbjörnsson, Annica Swetlicic och Margareta B Hamolaila att ställa ut målningar. Lena Bengtsson silversmide och Birgitta Eriksson miniatyrer. Det blir Fika med konstnärerna den 30 maj.

Styrelsens studieresa går till Landskrona konsthall, Citadellet och Pumphuset. Stopp hos någon konstnär på hemvägen.

Vonna Svantesson ställer ut i november.

Arbetsgruppen för 50-årsjubileet presenterade sina förslag, som mottogs positivt.

Föreningen har nu 187 medlemmar.

Inköpen av Dennis Persson kan ses under Utlottningar.

Besök Dennis Perssons utställning!

3 maj 2022

Dennis Perssons utställning på Tyringe bibliotek har öppnat och pågår till den 27 maj. Passa på och upplev hans fantasifulla konstverk.

Rapport från styrelsemöte 22-04-21

24 apr 2022

Den alltid lika trevliga uppgiften, att bestämma vad föreningen ska köpa in av utställaren, inledde mötet. Det blev fyra vinster, som kan ses under Utlottningar.

Det bestämdes att den 2 maj genomförs "Fika med konstnären" med Dennis Persson. Kerstin sätter upp en affisch på biblioteket om detta. Alda har utställare till sommarutställningen och fortsätter att arbeta med den.

Det bestämdes att Susanne Jardeback Olesen, Röstånga, ställer ut i september 2022.

Kerstin redogjorde för antal medlemmar. Många som var medlemmar 2021 har inte betalt för 2022. Det bestämdes att Kerstin skickar ett påminnelsemail till de som ej betalt.

medlemsförmån

20 apr 2022

Som medlem i en av Skånedistriktets anslutna konstföreningar är du varmt välkommen att delta i Skånedistriktets bokade guidade visning av Rosengrens konstgjuteri, onsdag 11 maj 2022.

Besöket avslutas med en enklare förtäring.

Anmälan görs senast fredag 22 april till skane@sverigeskonstforeningar.nu

kreativ workshop

5 apr 2022

Kreativ workshop för unga konstintresserade.

Fika med konstnären den 4 april

5 apr 2022

Under dagen hade Agneta Naesström arbetat fram sin fina utställning med föremål i keramik och smycke. Till kl 15 samlades intresserade medlemmar i Konstföreningen . Konstnären berättade kortfattat om sig själv och sitt arbete och sen bjöds det in till en enkel fika.

Visa fler